FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Metrom Trading Grup

DECLARAŢIA DIRECTORULUI GENERAL PRIVIND POLITICA ÎN DOMENIUL CALITĂŢII


În conformitate cu principiile managementului calităţii S.C. METROM TRADING S.A. îşi focalizează eforturile pentru implicarea tuturor angajaţilor în îndeplinirea cerinţelor, necesităţilor şi aşteptărilor clienţilor în conformitate cu specificaţiile de produs / serviciu şi cu reglementările aplicabile.

Pentru obţinerea unor rezultate eficiente S.C. METROM TRADING S.A. îşi conduce activităţile şi resursele aferente ca nişte procese, asigurând evaluarea eficacităţii şi îmbunătăţirea continuă a acestor procese, în scopul obţinerii satisfacţiei clienţilor.

În acest scop politica în domeniul calităţii se axează pe următoarele obiective generale:

  • Implementarea şi menţinerea unui sistem de management al calităţii în conformitate cu cerinţele standardului de referinţă SR EN ISO 9001

  • Orientarea către client pentru a obţine satisfacţia acestuia

  • Îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management al calităţii.

Mă angajez să pun în aplicare această politică prin asigurare

  • comunicării, înţelegerii şi implementării acesteia la toate nivelurile societăţii, precum şi analizării ei periodice în cadrul şedinţelor de analiză efectuate de managementul societăţii;

  • definirii unor obiective ale calităţii bazate pe această politică, obiective măsurabile, analizate periodic şi actualizate când este cazul;

  • implementării proceselor sistemului de management al calităţii şi înţelegerea importanţei îndeplinirii obiectivelor acestor procese de către fiecare angajat;

  • păstrării unui mediu de lucru adecvat prin menţinerea unei atmosfere de responsabilitate şi integritate morală;

  • evaluării stadiului realizării obiectivelor calităţii şi a eficacităţii sistemului de management al calităţii în cadrul unor şedinţe de analiză planificate, efectuate la nivelul managementului societăţii;

  • delegării responsabilităţii şi autorităţii pentru implementarea, menţinerea şi raportarea funcţionării sistemului de management al calităţii Reprezentantului Managementului Calităţii, numit prin decizie internă.


DIRECTOR GENERAL

Iulian CORIU